Opróżnianie szamba – wszystko, co musisz wiedzieć

Szambo jest niezastąpione wszędzie tam, gdzie budynek nie ma możliwości podłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej, ponieważ zbiera ścieki, które w przeciwnym razie zanieczyszczałyby środowisko. Jego działanie jest najskuteczniejsze, jeśli jest nieprzepuszczalne i odpowiednio konserwowane, ale jeszcze ważniejsze jest regularne opróżnianie szamba. Jeśli szambo jest zdewastowane lub uszkodzone, może się zdarzyć, że jego zawartość przedostanie się do gruntu, co spowoduje powstawanie nieprzyjemnych zapachów i będzie miało szkodliwy wpływ na środowisko. Dlatego tak ważne jest, aby szambo spełniało wszelkie normy i przepisy prawne, a jednocześnie było odpowiednio dobrane do potrzeb gospodarstwa domowego. Podczas instalacji konieczne jest również zapewnienie swobodnego dostępu do opróżniania szamb, co ułatwia pracę właściwym służbom komunalnym zajmującym się opróżnianiem.

Jak często i dlaczego konieczne jest opróżnianie szamba?

Szambo przeznaczone jest do zbierania osadu z szamba. To właśnie skoncentrowane ścieki są głównym winowajcą nieprzyjemnych zapachów z szamba czy kanalizacji, a w wielu przypadkach powstają w wyniku zatykania kanalizacji. Aby uniknąć zatorów i nieprzyjemnych zapachów, Rozporządzenie w sprawie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych nakazuje opróżnianie szamba przelewowego co najmniej raz na trzy lata.

Za odbiór i przetwarzanie osadów z szamba odpowiada właściwy komunalny służba gospodarcza – osady z szamba mogą być odbierane wyłącznie przez usługodawców publicznych na terenie, na którym powstały ścieki komunalne. Wyjątkiem są gospodarstwa rolne, które mogą wykorzystywać osady ściekowe jako nawóz, jeśli przestrzegają odpowiednich przepisów regulujących wykorzystanie tych osadów w rolnictwie. W przeciwnym razie konieczne jest oddanie szamba do miejskiej oczyszczalni ścieków. Zwykle na początku nowego roku pracownicy gminy organizują zebranie, na którym ustalany jest planowany plan i dokładne terminy opróżniania szamb. Gospodarstwa domowe są powiadamiane pocztą o terminach odbioru, aby mogły przygotować się do opróżnienia poprzez odpowiednie oczyszczenie i zapewnienie dostępu do szamba.

Jak opróżniane są szamba?

Opróżnianie to rutynowa czynność mechaniczna wykonywana przez zakład energetyczny – osad z szamba jest odbierany specjalnymi pojazdami, takimi „kanałami strumieniowymi”, i przewożony do oczyszczalni ścieków, gdzie jest oczyszczany do stanu, w którym jest gotowy do uwalniane z powrotem do środowiska. Opróżnianie szamba musi być wykonane prawidłowo – dużym błędem jest całkowite opróżnienie szamba, gdyż niszczy kulturę bakteryjną, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania szamba. Bakterie pomagają w rozkładzie osadu nagromadzonego w szambie, dzięki czemu zamienia się on w osad i gaz. Fakt, że szambo nie jest całkowicie opróżniane, pozwala na szybszy rozwój bakterii, które łatwiej przywracają stan pierwotny. Rezultatem jest wolniejsze napełnianie szamba i jego lepsza wydajność. Optymalne opróżnianie szamba odbywa się poprzez usunięcie najpierw pływającej skorupy ze wszystkich komór,

Kiedy należy wezwać zakład energetyczny?

Zakład energetyczny wykona wydajną pracę opróżniania szamba, ale zadzwoń do niego, jeśli masz jakiekolwiek inne problemy z szambo – jeśli podejrzewasz, że szambo przecieka, jeśli on lub ścieki śmierdzą lub nawet śmierdzą, lub jeśli szambo jest zatkane. Nawet jeśli nie zamierzasz już używać szamba lub chciałbyś przerobić go na kolektor deszczówki, skontaktuj się z odpowiednim zakładem energetycznym, który zapewni odpowiednie procedury niezbędne do zmiany jego przeznaczenia. Usługi komunalne związane z szambo obejmują zamianę szamba na małą oczyszczalnię ścieków lub podłączenie go do sieci kanalizacyjnej, na wypadek gdybyś zdecydował się na rezygnację z szamba.

Opróżniając szambo na czas, unikniesz nieprzyjemnych zapachów, które mogą się jeszcze nasilić, zwłaszcza podczas ulewnych deszczy lub suszy. Opróżnianie szamba, który nie jest już używany, jest również niezbędne, w przeciwnym razie szambo może przeciekać, a nawet zalać, dlatego dbaj o środowisko i pozostaw opróżnianie szamba i jego napełnianie profesjonalistom.